Văn bản của bộ, ngành, TW - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 8 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Nghị quyết số 127/QĐ-TTg 26/01/2021 Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Quyết định số 104/QĐ-BNV 26/01/2021 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Quyết định số 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Quyết định số 56/QĐ-BNV 21/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
Nghị quyết số 02/NQ-CP 01/01/2021 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Số 80-KL/TW 20/06/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
Số 39-CT/TW. 01/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Quyết định 1671/QQĐ-TTg 30/11/2018 Phê duyệt đề án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch
Đang online: 1
Hôm nay: 2387
Đã truy cập: 3215489
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.