Văn bản của đơn vị - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 10/02/2022 10/02/2022 Quy định về chế độ nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm báo chí được đăng trênTrang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 23/QĐ-SVHTTDL 10/02/2022 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Số 270/QĐ_BTC 15/10/2020 Về việc kiện toàn các Tiểu ban giúp việc giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
Số 269/QĐ-SVHTTDL 09/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số:202/QÐ-SVHTTDL 19/08/2020 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đang online: 1
Hôm nay: 4754
Đã truy cập: 2910894
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.