Văn bản của đơn vị - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 43 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 26/KH-SVHTTDL 01/04/2022 Kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyrn đổi số năm 202
Số 25/KH-SVHTTDL 30/03/2022 Tổ chức cuộc thi Văn hóa đọc năm 2022
Số 16/KH-SVHTTDL 28/02/2022 Kế hoạch thự hiện quy chế dân chủ trong hoạt động VHTTDL tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 15/KH-SVHTTDL 25/02/2022 Tổ chức lớp tập huấn Trọng tài, HLV lân sư Rồng Toàn quốc năm 2022 tỉnh Hậu Giang
Số 14/KH-SVHTTDL 25/02/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 13/KH-SVHTTDL 23/02/2022 Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Số 12/KH-SVHTTDL 22/02/2022 Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL năm 2022
Số 08/KH-SVHTTDL 14/02/2022 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở VHTTDL năm 2022
Số 06/KH-SVHTTDL 10/02/2022 Chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế đến Hậu Giang năm 2022
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 10/02/2022 10/02/2022 Quy định về chế độ nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm báo chí được đăng trênTrang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 23/QĐ-SVHTTDL 10/02/2022 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 05/KH-SVHTTDL 09/02/2022 Kiểm tra rà soát Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND
Số 04/KH-SVHTTDL 28/01/2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện NQ số 01/NQ-CP
Số 03/KH-SVHTTDL 17/01/2022 Xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh trật tự năm 2022 của Sở VHTTDL
Số 01/KH-SVHTTDL 11/01/2022 Tự kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Đang online: 1
Hôm nay: 4567
Đã truy cập: 3494530
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.