Văn bản của đơn vị - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 43 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 66/KH-SVHTTDL 18/10/2022 Triển khai thực hiện Quết định số 1329/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 cuat UBND tỉnh Hậu Giang
Số 65/KH-SVHTTDL 18/10/2022 Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghiề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa năm 2022 (từ hạng IV lên hạng III)
Số 64/KH-SVHTTDL 06/10/2022 Tham gia ngày hội VHTTDL đồng bào Khrmer Nam bộ lần thứ VIII, tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Số 62/KH-SVHTTDL 30/09/2022 Tuyên truyền CCHC giai đoạn 2022-2025
Số 61/KH-SVHTTDL 13/09/2022 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số 55/KH-SVHTTDL 08/08/2022 Phòng ngừa tội phạm và phồng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL giai đoạn 2021-2025
Số 54/KH-SVHTTDL 26/07/2022 Tổ chức giải vô điịch trẻ Judo quốc gia năm 2022
Số 52/KH-SVHTTDL 13/07/2022 Thực hiện pano tờ rơi tuyên truyền công tác Gia đình năm 2022
Số 51/KH-SVHTTDL 06/07/2022 Phân công nhiệm vụ đón tiếp đại biểu tham dự tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng Hậu Giang năm 2022
Số 49/KH-SVHTTDL 30/06/2022 Thực hiện Đề án 05-ĐA/TU
Số 48/KH-SVHTTDL 24/06/2022 Hoạt động ngành VHTTDL năm 2023
Số 47/KH-SVHTTDL 17/06/2022 Phối hợp tổ chức các hoạt động tại tuần lễ thúc đẩy tuần lễ chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng và xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 44/KH-SVHTTDL 14/06/2022 Mở lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2022
Số 41/KH-SVHTTDL 08/06/2022 Khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tran năm 2021
Số 40/KH-SVHTTDL 08/06/2022 Thực hiện mô hình "dân vận khéo" năm 2022
Số 39/KH-SVHTTDL 01/06/2022 Triển khai các văn bản thuộc lĩnh vực công tác BVBMNN
Số 35/KH-SVHTTDL 28/04/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số 34/KH-SVHTTDL 26/04/2022 Tổ chức Hội thi Nghệ thuật quần chúng các CLB văn hóa nghệ thuật tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 33/KH-SVHTTDL 26/04/2022 Tổ chức tham gia các hoạt động tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022
Số 31/KH-SVHTTDL 21/04/2022 Triển khai thực hiện kế hoạch số 18/KH-BTC ngày 19/4/2022 của Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Hậu Giang
Số 26/KH-SVHTTDL 01/04/2022 Kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyrn đổi số năm 202
Số 25/KH-SVHTTDL 30/03/2022 Tổ chức cuộc thi Văn hóa đọc năm 2022
Số 16/KH-SVHTTDL 28/02/2022 Kế hoạch thự hiện quy chế dân chủ trong hoạt động VHTTDL tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 15/KH-SVHTTDL 25/02/2022 Tổ chức lớp tập huấn Trọng tài, HLV lân sư Rồng Toàn quốc năm 2022 tỉnh Hậu Giang
Số 14/KH-SVHTTDL 25/02/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2022
Số 13/KH-SVHTTDL 23/02/2022 Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Số 12/KH-SVHTTDL 22/02/2022 Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL năm 2022
Số 08/KH-SVHTTDL 14/02/2022 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở VHTTDL năm 2022
Số 06/KH-SVHTTDL 10/02/2022 Chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế đến Hậu Giang năm 2022
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 10/02/2022 10/02/2022 Quy định về chế độ nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm báo chí được đăng trênTrang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 23/QĐ-SVHTTDL 10/02/2022 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 05/KH-SVHTTDL 09/02/2022 Kiểm tra rà soát Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND
Số 04/KH-SVHTTDL 28/01/2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện NQ số 01/NQ-CP
Số 03/KH-SVHTTDL 17/01/2022 Xây dựng đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh trật tự năm 2022 của Sở VHTTDL
Số 01/KH-SVHTTDL 11/01/2022 Tự kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Số 270/QĐ_BTC 15/10/2020 Về việc kiện toàn các Tiểu ban giúp việc giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
Số 269/QĐ-SVHTTDL 09/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số:202/QÐ-SVHTTDL 19/08/2020 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đang online: 1
Hôm nay: 4607
Đã truy cập: 3494567
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.