Văn bản quy phạm pháp luật - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 60 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 10/02/2022 10/02/2022 Quy định về chế độ nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm báo chí được đăng trênTrang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 23/QĐ-SVHTTDL 10/02/2022 Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 07/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quản lý và sử dụng tài sản công của các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL ngày 05/01/2022
Quyết định số 06/QĐ-SVHTTDL 05/01/2022 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của các Phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số 2582/QĐ-UBND 29/12/2021 Ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống Ứng dụng di động Hậu Giang
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 78/QÐ-SNV 08/02/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 130/QĐ-TTg 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Nghị quyết số 127/QĐ-TTg 26/01/2021 Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Quyết định số 104/QĐ-BNV 26/01/2021 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Quyết định số 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Kế hoạch Số 15/KH-UBND 21/01/2021 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 56/QĐ-BNV 21/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Đang online: 1
Hôm nay: 5062
Đã truy cập: 2911176
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.