Văn bản quy phạm pháp luật - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 53 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 78/QÐ-SNV 08/02/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 130/QĐ-TTg 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Nghị quyết số 127/QĐ-TTg 26/01/2021 Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Quyết định số 104/QĐ-BNV 26/01/2021 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Quyết định số 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Kế hoạch Số 15/KH-UBND 21/01/2021 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 56/QĐ-BNV 21/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Nghị quyết số 02/NQ-CP 01/01/2021 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Luật số 63/2020/QH14 01/01/2021 Sửa đổi một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 23/2020/BLĐTBXH 30/12/2020 Quy định mức điều chỉnh lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội
Số: 1508/TB-SVHTTDL 04/11/2020 Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10, phương hướng tháng 11 năm 2020
số 298/QĐ-SVHTTDL 02/11/2020 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại tỉnh Hậu Giang
số 1869/KH-TBVĐTTTCHC 28/10/2020 Kế hoạch phân công phục vụ của tiểu ban vận động tài trợ - tài chính - hậu cần
Số:1742/SVHTTDL-PQLDL 27/10/2020 Đảm bảo hoạt động trong dịp giải Marathon Quốc tế năm 2020
Đang online: 2
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 232484
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.