Văn bản quy phạm pháp luật - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 53 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số 282/QĐ-SVHTTDL 20/10/2020 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020
Số 270/QĐ_BTC 15/10/2020 Về việc kiện toàn các Tiểu ban giúp việc giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
Số 269/QĐ-SVHTTDL 09/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Vị trí việc làm và số lượng người làn việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số:220/QÐ-SVHTTDL 26/08/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số:202/QÐ-SVHTTDL 19/08/2020 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số:201/QÐ-SVHTTDL 18/08/2020 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Luật số 64/2020/QH14 28/06/2020 Đầu tư phương thức đối tác công tư
Số 80-KL/TW 20/06/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
Luật số 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Vị trí việc làm và biên chế công chức
Số:807/TB-SVHTTDL 29/05/2020 Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp báo cáo tiến độ sau khi điều chỉnh Chương trình tổng thể giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
04/2020/QĐ-UBND 28/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
03/2020/QĐ-UBND 28/03/2020 Về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 315
Đã truy cập: 232475
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.