xem chi tiet tin tuc - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 30-11-2021

 

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-SVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2021, của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý văn hoá, thể thao; Phòng Quản lý du lịch; Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Châu Thành, Châu Thành A và các lực lượng chức năng kiểm tra đối các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Hậu Giang và các quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh.

Hình ảnh hoạt động kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Bi da tại huyện Châu Thành

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với 07 cơ sở kinh doanh tại huyện Châu Thành, Châu Thành A (gồm: 01 cơ sở karake, 01 cơ sở bida, 01 gym, 01 sân bóng đá, 04 nhà nghỉ). Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ cở kinh doanh có ý thức trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưu cập nhật được các nội dung trong Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL và quy định của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình. Qua đó, Đoàn đã hướng dẫn các cở cở thực hiện đúng Hướng dẫn số 02/HD-SVHTTDL và các quy định liên quan về công tác phòng, chống dịch; từ đó đã nâng cao ý thức của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao du lịch trong thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, nhằm thúc đẩy nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đề nghị Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Châu Thành, Châu Thành A tiếp tục hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định và thường xuyên cập nhật các quy định mới để triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả.

                                                                                Thanh tra Sở VHTTDL


Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 3281
Đã truy cập: 3465534
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.