xem chi tiet tin tuc - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc

Ngày 21-10-2022

 

Đồng chí Lê Công Khanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL,  Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi làm việc với đơn vị 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Nhằm đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi công vụ, thực hiện công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch (VHTTDL) tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn Kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022. Theo Kế hoạch của Sở VHTTDL, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 03 phòng chuyên môn gồm: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao; Phòng Quản lý du lịch; phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch. Ông Lê Công Khanh - Giám đốc Sở VHTTDL làm Trưởng đoàn; Bà Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở VHTTDL làm Phó Trưởng đoàn.

          Tại buổi làm việc, đại điện các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở từ đầu năm đến ngày 31/7/2022. Trên cơ sở các nội dung báo cáo và kiểm tra thực tế tại các đơn vị, từng thành viên Đoàn kiểm tra đã nêu những mặt làm được, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới của từng đơn vị.

Qua đợt kiểm tra, Đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các nội dung, lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị mình: công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; việc triển khai, tuyên truyền, quán triệt các văn bản hiệu quả; việc phân công lãnh đạo phụ trách công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở rõ ràng, cụ thể;… Tuy nhiên một số đơn vị cũng gặp khó khăn như: việc niêm yết, công khai một số nội dung theo quy định trên Bảng thông báo nội bộ còn hạn chế; một vài viên chức ở các đơn vị có trình độ chuyên môn còn hạn chế; việc cập nhật thông tin trên phần mềm Quản lý công chức, viên chức ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức;…

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn đã ban hành Thông báo kết luận và yêu cầu các đơn vị báo cáo giải trình các vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục.

Nhìn chung qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã cơ bản nắm được tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công vụ, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc và kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế, phát huy những kết quả nổi bật trong thời gian tới.

         

                   T.Luyến


Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 4837
Đã truy cập: 3494776
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.