xem chi tiet tin tuc - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2022

Ngày 31-01-2022

Quyết định số 20/QĐ-SVHTTDL ngày  26/01/2022 của Sở VHTTDL về việc giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2022

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. SVHTTDL giao bien che nam 2022.pdf_20220906083552.pdf

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 5
Hôm nay: 2417
Đã truy cập: 3215518
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.