Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ 2021

Ngày 15-08-2021
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THEO QUY TRÌNH NỘI BỘ
(Đính kèm Quyết định số: 1564/QĐ-UBND ngày 10  tháng  8 năm 2021)
       
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MÃ QTNB GHI CHÚ
QUY TRÌNH NỘI BỘ
I THỦ TỤC CẤP TỈNH 94/129    
A VĂN HÓA 38/65    
A1 DI SẢN VĂN HÓA 10/14    
1 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia A1-01  
2 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương A1-02  
3 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập A1-03  
4 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia A1-06  
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật A1-09  
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật A1-10  
7 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích A1-11  
8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích A1-12  
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích A1-13  
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích A1-14  
A2. ĐIỆN ẢNH 2/2    
11 Cấp giấy phép phổ biến phim A2-15  
12 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) A2-16  
A3. MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 7/12    
13 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật A3-17  
14 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ A3-18  
15 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại A3-24  
16 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại A3-25  
17 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại A3-26  
18 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại A3-27  
19 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại A3-28  
A4. NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 1/4    
20 Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu A4-32  
A5. VĂN HÓA CƠ SỞ 6/12    
21 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh A5-35  
22 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường A5-36  
23 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh A5-37  
24 Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường A5-38  
25 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn A5-39  
26 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo A5-40  
A6. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA 5/5    
27 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch A6-45  
28 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương A6-46  
29 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương A6-47  
30 Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu ở địa phương A6-48  
31 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu ở địa phương A6-49  
A7. THƯ VIỆN 0/3    
A8. GIA ĐÌNH 6/12    
32 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình A8-59  
33 Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình A8-60  
34 Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình A8-61  
35 Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình A8-62  
36 Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình A8-63  
37 Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình A8-64  
A9. QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚNG SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 1/1    
38 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ A9-65  
B. THỂ DỤC THỂ THAO 32/35    
39 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp B-66  
40 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao B- 67  
41 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận B-68  
42 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng B- 69  
43 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga B-73  
44 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf B- 74  
45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông B-75  
46 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo B- 76  
47 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate B-77  
48 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn B- 78  
49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker B-79  
50 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn B- 80  
51 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay B-81  
52 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao B- 82  
53 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ B-83  
54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo B- 84  
55 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness B-85  
56 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng B- 86  
57 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí B-87  
58 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh B- 88  
59 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinan B-89  
60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển B- 90  
61 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá B-91  
62 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt B- 92  
63 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin B-93  
64 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí B- 94  
65 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao B-95  
66 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném B- 96  
67 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu B-97  
68 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao B- 98  
69 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ B-99  
70 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao B- 100  
C DU LỊCH  24/29    
C1. LỮ HÀNH 18/20    
71 Cấp giấy phép  kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa C1-102  
72 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa C1-103  
73 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa C1-104  
74 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành C1-105  
75 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể C1-106  
76 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản C1-107  
77 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài C1-108  
78 Cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế C1-109  
79 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm C1-110  
80 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài C1-111  
81 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện C1-112  
82 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của DN KD dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy C1-113  
83 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài C1-114  
84 Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài C1-115  
85 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế C1-116  
86 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa C1-117  
87 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa C1-118  
88 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch C1-119  
C2. DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC 6/9    
89 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch C2-121  
90 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch C2-122  
91 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch C2-123  
92 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch C2-124  
93 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch C2-125  
94 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) C2-126  
CÁC THỦ TỤC PHỐI HỢP LIÊN THÔNG  35
I UBND TỈNH    
1 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập A1-04  
2 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp A1-05  
3 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật  A3-19  
4 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng A3-20  
5 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc A3-21  
6 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam  A3-22  
7 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm  A3-23  
8 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) A3-29  
9 Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) A3-30  
10 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu A3-31  
11 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh A5-33  
12 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh A5-34  
13 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” A5-41  
14 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại địa bàn tỉnh A5-42  
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại địa bàn tỉnh A5-43  
16 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại địa bàn tỉnh A5-44  
17 Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam A7-50  
18 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam A7-51  
19 Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam A7-52  
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  A8-53  
21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  A8-54  
22 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình  A8-55  
23 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  A8-56  
24 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  A8-57  
25 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình  A8-58  
26 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức B-71  
27 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương B-72  
28 Công nhận điểm du lịch C1-101  
29 Công nhận khu du lịch cấp tỉnh C1-120  
II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI    
30 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch C2-127  
31 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch C2-128  
32 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch C2-129  
III. CHÍNH PHỦ    
33 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích A1-07  
34 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật A1-08  
IV Bộ VHTTDL    
35 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức B-70  
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 10.8QD QTNB.pdf_20210815214258.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 5770
Đã truy cập: 1721094
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.